RoTAM’ın hedefleri;

-       Ulusal ve evrensel düzeyde bilgi ve teknoloji birikimine katkıda bulunmak,

-       Robot teknolojisine ait yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri izlemek, diğer üniversite, enstitü, bölüm, merkez ve laboratuvarlarla işbirliğinde bulunmak,

-       Toplumu robot teknolojileri alanında bilgilendirmek, bu teknolojiyi tanıtmak ve benimsetmek,

-       Toplum ve robotlar arasında bütünleşmeyi sağlamak,

-       Robotların insan ve toplum yararına ve refahına katkısını sağlamak,

-       Robot uygulamaları ile ilgili alanlarda çalışanları ileri düzeyde araştırma ve geliştirme konularına yönlendirmek ve desteklemek,

-       Farklı disiplinlerde uzmanlık kazanmış araştırmacılara robot teknolojisi ekseninde esnek ve dinamik bir ortak çalışma ortamı hazırlamak ve sinerji yaratmak,

-       Çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara uygun araştırmacı potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak,

-       Endüstriyel kurum ve kuruluşların AR-GE potansiyelini arttırmak, ortak projeler geliştirmek ve sonuçlandırmak,

-       Lisansüstü tez çalışmalarını projeler çerçevesinde geliştirmek ve desteklemek,

-       Robot uygulamaları ile günümüzde karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası görülen sorunlara çözüm üretmek ve ihtiyaçlara yönelik altyapının hazırlanması için çalışmak,

-       Ulusal ve uluslararası düzeylerde kurs, seminer, kongre, çalıştay vb. toplantılar ve yarışmalar düzenlemek ve katılmak.

 

Merkezin amacı, robot teknolojileri konusunda çalışan akademik birimler ve sanayi kuruluşları arasında iletişim kurmak, robot teknolojileri ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme sağlayarak bu konularda akademik ve toplumsal farkındalık yaratmak, robot teknolojileri konusunda ileri düzeyde araştırma yapmak ve ileri düzeyde robot üretimini gerçekleştirmektir.