Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Açılış SayfasıRoTAM Hakkında BilgiAraştırma ProjeleriYayınlar ve RaporlarÜyelerYönetim Organlarıİletişim BilgileriRoTAM Robotları

RoTAM HAKKINDA BİLGİ

Robot teknolojisi, çağımız gelişim süreci içinde gelişmekte olan birçok bilimsel ve teknolojik olgunun, “Robot” adını verdiğimiz teknolojik ürünler üzerinde bütünleşmesi ve uygulamasını içerir.

Robotlar, canlıların işlev ve yaşam biçimlerini taklit eden; programlanabilir yetenek ve zekaya sahip, gelişmiş ve çok disiplinli ögeler içeren makinalardır.

RoTAM’ın misyonu

Robot ve robotik sistemlerle ilgili bilim ve teknoloji alanlarına odaklanmış konularda; disiplinlerarası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, toplumda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek, ulusal ve evrensel bilgi ve teknoloji birikimine katkıda bulunmak.

RoTAM’ın vizyonu

Ülkemizin uluslararası düzeyde kabul gören robot teknolojisi üretmesi ve bu teknolojiyi kullanarak yaşam konforunun ve güvenliğinin artırılması konusunda öncü bir araştırma merkezi olmak.

RoTAM’ın vizyon Bileşenleri

üFarklı disiplinlerde uzmanlık kazanmış araştırmacılara robot teknolojisi ekseninde esnek ve dinamik bir ortak çalışma ortamı hazırlamak ve sinerji üretmek,

üLisansüstü tez çalışmalarını projeler çerçevesinde geliştirmek ve desteklemek,

üÇok disiplinli ve disilinlerarası çalışmalara uygun araştırmacı potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak,

üEndüstriyel kurum ve kuruluşların ARGE potansiyelini arttırmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek,

üUlusal ve evrensel düzeylerde bilgi ve teknoloji birikimine katkıda bulunmak,

üRobot teknolojisine ait yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri izlemek, diğer üniversite, enstitü, bölüm, merkez ve laboratuvarlarla işbirliğinde bulunmak,

üToplumu robot teknolojileri alanında bilgilendirmek, bu teknolojiyi tanıtmak ve benimsetmek,

üToplum ve robotlar arasında bütünleşmeyi sağlamak,

üRobotların insan ve toplum yararına ve refahına katkısını sağlamak,

üRobot uygulamaları ile çeşitli alanlarda çalışanları ileri düzey araştırma ve geliştirme konularına yönlendirmek ve desteklemek,

Atılım Üniversitesi Kızılcaşar Köyü Incek Ankara Turkey +90 312 586 8315 rotam@atilim.edu.tr